Hoe het anders kan #thema’s

Kinderen krijgen de kans om op hun eigen manier en met al hun zintuigen de echte wereld te ontdekken en te begrijpen. Ze krijgen de vrijheid om op eigen tempo de prikkels om te zetten in hersenverbindingen. Wij reiken (kosteloos*) materiaal aan, een veilige omgeving...

Logboek

Logboek We stellen graag ons “logboek” voor! Het logboek sluit aan op de opvoedingsdoelen in het pedagogisch beleid. Het geeft ons de mogelijkheid om bewuster te werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en om op het op deze manier te tonen...

Ervaringsgebieden

Ervaringsgebieden Het pedagogische raamwerk omschrijft vier ervaringsgebieden die essentieel zijn voor de uitbouw van een leefomgeving die de algehele ontplooiing van kinderen beoogt: • ‘Ik en de ander’, want kinderen ontwikkelen in de eerste jaren hun identiteit te...