Logboek

Logboek We stellen graag ons “logboek” voor! Het logboek sluit aan op de opvoedingsdoelen in het pedagogisch beleid. Het geeft ons de mogelijkheid om bewuster te werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en om op het op deze manier te tonen...

Ervaringsgebieden

Ervaringsgebieden Het pedagogische raamwerk omschrijft vier ervaringsgebieden die essentieel zijn voor de uitbouw van een leefomgeving die de algehele ontplooiing van kinderen beoogt: • ‘Ik en de ander’, want kinderen ontwikkelen in de eerste jaren hun identiteit te...