Algemene info

Wie organiseert 't Muizenleven?

Groepsopvang ’t Muizenleven is een organisatie van vzw Muis & Co.
De contactpersoon van het organiserend bestuur is:
Hooft Hildegarde
Wingenestraat 25, 9880 Sint-Maria-Aalter
Tel 09 227 41 77
Ondernemingsnummer: 0561.959.602
muisenco.vzw@gmail.com

Hoe contacteer ik 't Muizenleven?

Als je op zoek bent naar een opvnagplaats kan je je vraag stellen via het Loket Kinderopvang of via de knop plaatsaavraag op de homepagina.

Op welke dagen is de opvang gesloten?
De groepsopvang sluit 2 maal per jaar collectief: 2 weken in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie. Wij zijn ook gesloten op alle wettelijke feestdagen.

De kalender met vakantiedata wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 december aan de ouders bezorgd. De verlofkalender hangt eveneens ter inzage uit op het berichtenbord aan de ingang.

Je kan de kalender ook online raadplegen

De organisator kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Deze worden minimum 1 maand vooraf individueel meegedeeld aan alle ouders. Ze zullen eveneens vermeld staan op het infobord.

Is er toezicht van Kind & Gezin?
’t Muizenleven staat onder toezicht van Kind & Gezin en voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

Kind en Gezin provinciale afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2 bus 54, 8200 Brugge
Tel.: 050 44 65 50
west-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be

Wordt er gewerkt met externe medewerkers?
Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind & Gezin. Dit betekent dat op elk moment van de dag een controle door de Zorginspectie kan plaatsvinden.

Externe therapeuten die individuele therapie aan kindjes moeten geven, kunnen dit doen tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf na afspraak met de verantwoordelijke.

Stagiair(e)s krijgen de kans om hun kennis uit de school om te zetten in de praktijk. Stagiair(e)s werken onder begeleiding van een mentor binnen het kinderdagverblijf en een stagebegeleider van school.

Contact

Wingenestraat 25, 9880 Aalter
09 227 41 77
muisenco.vzw@gmail.com

}

Openingsuren

Ma-Vr: 07u00-18u30

volg ons op Facebook