Algemene info

Wie organiseert 't Muizenleven?
Groepsopvang ’t Muizenleven is een organisatie van vzw Muis & Co.
De contactpersoon van het organiserend bestuur is:
Hooft Hildegarde
Wingenestraat 25, 9880 Sint-Maria-Aalter
Tel 09 227 41 77
Ondernemingsnummer: 0561.959.602
muisenco-vzw@skynet.be
Hoe contacteer ik 't Muizenleven?
De dagelijkse leiding is in handen van Hooft Hildegarde. Als leidinggevende coördineert zij de activiteiten, heeft leiding over het personeel en onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden.
De leidinggevende is te bereiken in de groepsopvang van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00 of op afspraak.

De contactgegevens van de groepsopvang zijn:
’t Muizenleven
Wingenestraat 25
9880 Sint-Maria-Aalter
09 227 41 77
muisenco-vzw@skynet.be

De kinderopvanglocatie is open op:
Ma: 07u00-18u30
Di: 07u00-18u30
Woe: 07u00-18u30
Do: 07u00-18u30
Vr: 07u00-18u30

In geval van nood is de leidinggevende buiten de openingsuren van de groepsopvang bereikbaar op het nummer 0497 29 13 24. Wij willen je met aandrang vragen dit nummer enkel te bellen in uitzonderlijke noodgevallen.

Op welke dagen is de opvang gesloten?
De groepsopvang sluit 2 maal per jaar collectief: 2 weken in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie. Wij zijn ook gesloten op alle wettelijke feestdagen.

De kalender met vakantiedata wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 december aan de ouders bezorgd. De verlofkalender hangt eveneens ter inzage uit op het berichtenbord aan de ingang.

Je kan de kalender ook online raadplegen

De organisator kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Deze worden minimum 1 maand vooraf individueel meegedeeld aan alle ouders. Ze zullen eveneens vermeld staan op het infobord.

Is er toezicht van Kind & Gezin?
’t Muizenleven staat onder toezicht van Kind & Gezin en voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

Kind en Gezin provinciale afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2 bus 54, 8200 Brugge
Tel.: 050 44 65 50
west-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be

Wordt er gewerkt met externe medewerkers?
Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind & Gezin. Dit betekent dat op elk moment van de dag een controle door de Zorginspectie kan plaatsvinden.

Externe therapeuten die individuele therapie aan kindjes moeten geven, kunnen dit doen tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf na afspraak met de verantwoordelijke.

Stagiair(e)s krijgen de kans om hun kennis uit de school om te zetten in de praktijk. Stagiair(e)s werken onder begeleiding van een mentor binnen het kinderdagverblijf en een stagebegeleider van school.