Hoeveel kost de opvang?

Wat zijn de kosten voor opvang?

In ’t Muizenleven betaal je met het inkomenstarief.

Voor opvang tussen 5 uur en 11 uur op een dag betaal je 100% van het inkomstentarief, voor opvang gedurende minder dan 5 uur op een dag betaal je 60% van het inkomenstarief.

Jaarlijks op 1 januari wordt het inkomenstarief automatisch geïndexeerd.

De opvangprijs bestaat uit 2 verschillende kosten: de opvangkosten en de extra kosten.

opvangkosten

De opvangkosten (kunnen) bestaan uit kosten voor aanwezige opvangdagen en kosten voor gereserveerde afwezige opvangdagen. Aanwezige opvangdagen worden aangerekend tegen het inkomenstarief dat jaarlijks via een attest inkomenstarief afgeleverd wordt door Kind & Gezin. Gereserveerde afwezige opvangdagen, om welke reden ook, waarvoor geen respijtdagen meer kunnen worden ingezet, worden aangerekend tegen het inkomenstarief.

Voor de opvangdagen van kinderen die voltijds naar school gaan en enkel in de schoolvakantie gebruik maken van de kinderopvang, vallen buiten het inkomstentarief en zullen worden aangerekend tegen €12.00 of €20.00.

extra kosten

De extra kosten (kunnen) bestaan uit administratie- en facturatiekosten en inningskosten bij wanbetaling. Administratie- en facturatiekosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het opmaken, innen en opvolgen van de facturatie. Indien de factuur tijdig betaald wordt, wordt deze kost niet aangerekend. Inningskosten zijn al de kosten die verbonden zijn aan het innen van het bedrag van de factuur die laattijdig of niet betaald wordt.

Bij werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan je aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen.

Hoe werkt het aanwezigheidsregister?

In de kinderopvang wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden. Bij aankomst en vertrek registreren de begeleidsters de tijdstippen op de computer.

Afwezigheden worden door de verantwoordelijke of door een begeleidster geregistreerd onder ‘respijtdag’ of ‘niet-aanwezige gereserveerde opvangdag’. Op het einde van de maand krijgt iedere ouder een overzicht van deze registraties en ondertekent voor akkoord.

Deze registraties vormen de basis voor de facturatie van de aanwezige opvangdagen.

Hoe verlopen de facturatie en betalingen?

Maandelijks zal een opvangfactuur worden opgemaakt door ‘t Muizenleven, die in contanten of per overschrijving kan betaald worden.

De opvangfactuur vermeldt:

 De opvangkosten:

 • aanwezige opvangdagen: volgens inkomensattest
 • respijtdagen: €0.00
 • gereserveerde afwezige opvangdagen waarvoor geen respijtdagen kunnen worden ingezet: volgens inkomensattest (deze dagen tellen niet mee voor het fiscaal attest)

De extra kosten:

 • administratie- en facturatiekost: €3,50
 • inningskosten: werkelijke kost.

Deze factuur is, bij niet domiciliëring, binnen de 10 dagen te betalen. Bij laattijdige betaling wordt een schriftelijke herinneringsbetaling met administratiekost bezorgd die binnen de 7 dagen dient betaald te worden. Bij nieuwe laattijdige betaling zal een wettelijk bepaalde nalatigheidintrest worden aangerekend. Wanneer de factuur na 2 herinneringen niet betaald wordt, zal een incassobureau instaan voor de inning van het openstaand bedrag.

Bij herhaaldelijke laattijdige betaling of niet betaling zal het kinderdagverblijf de opvang beëindigen. De waarborg, betaald bij het begin van de opvang, zal integraal worden ingehouden als vergoeding voor opgelopen schade.

Krijg ik een fiscaal attest?

Alle kosten voor effectieve aanwezigheid in het kinderdagverblijf zijn fiscaal aftrekbaar met beperking tot €11,20 per opvangdag per kind.

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe ouders jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

De FOD Financiën verbiedt het vermelden van kosten voor gereserveerde niet-aanwezige opvangdagen en extra kosten of bijkomende vergoedingen op het fiscaal attest.

 

Moet ik een waarborg betalen?

De reservatie van een opvangplaats en de schriftelijke overeenkomst met het opvangplan zijn pas definitief na het betalen van de waarborg.

De waarborg bedraagt max €25,00 per gereserveerde opvangdag en min €10.00 per gereserveerde opvangdag voor ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager is dan €27 000,00.
Dat bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE84 1030 1836 1259 op naam van Hildegarde Hooft met als vermelding de naam van de ouders en de (vermoedelijke) startdatum.

Deze waarborg betekent voor de ouders zekerheid dat een opvangplaats voor hun kindje in ons kinderdagverblijf gereserveerd is. Voor ons is het een zekerheid dat het kindje opgevangen zal worden in ons kinderdagverblijf.

Deze waarborg wordt integraal terugbetaald bij het einde van het opvangcontract op voorwaarde dat:

 • er geen openstaande facturen meer zijn
 • het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst correct werden nageleefd.

Alle openstaande bedragen van facturen of schadevergoedingen wegens het niet naleven van het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst zullen in vermindering gebracht worden van de waarborg.

Contact

Wingenestraat 25, 9880 Aalter
09 227 41 77
muisenco.vzw@gmail.com

}

Openingsuren

Ma-Vr: 07u00-18u30

volg ons op Facebook

[toggle title=”Opvangprijs” bgcolor=”#ffffff” textcolor=”” bordercolor=”#c1c1c1″ opacity=”60″] In ’t Muizenleven betaal je met het inkomenstarief.
Voor opvang tussen 5 uur en 11 uur op een dag betaal je 100% van het inkomstentarief, voor opvang gedurende minder dan 5 uur op een dag betaal je 60% van het inkomenstarief.
Jaarlijks op 1 januari wordt het inkomenstarief automatisch geïndexeerd.

De opvangprijs bestaat uit 2 verschillende kosten: de opvangkosten en de extra kosten.

opvangkosten

De opvangkosten (kunnen) bestaan uit kosten voor aanwezige opvangdagen en kosten voor gereserveerde afwezige opvangdagen.
Aanwezige opvangdagen worden aangerekend tegen het inkomenstarief dat jaarlijks via een attest inkomenstarief afgeleverd wordt door Kind & Gezin.
Gereserveerde afwezige opvangdagen, om welke reden ook, waarvoor geen respijtdagen meer kunnen worden ingezet, worden aangerekend tegen het inkomenstarief.
Voor de opvangdagen van kinderen die voltijds naar school gaan en enkel in de schoolvakantie gebruik maken van de kinderopvang, vallen buiten het inkomstentarief en zullen worden aangerekend tegen €12.00 of €20.00.

extra kosten

De extra kosten (kunnen) bestaan uit administratie- en facturatiekosten en inningskosten bij wanbetaling.
Administratie- en facturatiekosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het opmaken, innen en opvolgen van de facturatie. Indien de factuur tijdig betaald wordt, wordt deze kost niet aangerekend.
Inningskosten zijn al de kosten die verbonden zijn aan het innen van het bedrag van de factuur die laattijdig of niet betaald wordt.

Bij werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan je aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen.
[/toggle][toggle title=”Aanwezigheidsregister” bgcolor=”#ffffff” textcolor=”” bordercolor=”#c1c1c1″ opacity=”60″] In de kinderopvang wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden. Bij aankomst en vertrek registreren de begeleidsters de tijdstippen op de computer.
Afwezigheden worden door de verantwoordelijke of door een begeleidster geregistreerd onder ‘respijtdag’ of ‘niet-aanwezige gereserveerde opvangdag’. Op het einde van de maand krijgt iedere ouder een overzicht van deze registraties en ondertekent voor akkoord.
Deze registraties vormen de basis voor de facturatie van de aanwezige opvangdagen.
[/toggle][toggle title=”Facturatie en betalingsregeling” bgcolor=”#ffffff” textcolor=”” bordercolor=”#c1c1c1″ opacity=”60″] Maandelijks zal een opvangfactuur worden opgemaakt door ‘t Muizenleven, die in contanten of per overschrijving kan betaald worden.

De opvangfactuur vermeldt:

De opvangkosten:

 • aanwezige opvangdagen: volgens inkomensattest
 • respijtdagen: €0.00
 • gereserveerde afwezige opvangdagen waarvoor geen respijtdagen kunnen worden ingezet: volgens inkomensattest (deze dagen tellen niet mee voor het fiscaal attest)

De extra kosten:

 • administratie- en facturatiekost: €3,50
 • inningskosten: werkelijke kost.

Deze factuur is, bij niet domiciliëring, binnen de 10 dagen te betalen. Bij laattijdige betaling wordt een schriftelijke herinneringsbetaling met administratiekost bezorgd die binnen de 7 dagen dient betaald te worden. Bij nieuwe laattijdige betaling zal een wettelijk bepaalde nalatigheidintrest worden aangerekend. Wanneer de factuur na 2 herinneringen niet betaald wordt, zal een incassobureau instaan voor de inning van het openstaand bedrag.
Bij herhaaldelijke laattijdige betaling of niet betaling zal het kinderdagverblijf de opvang beëindigen. De waarborg, betaald bij het begin van de opvang, zal integraal worden ingehouden als vergoeding voor opgelopen schade.
[/toggle][toggle title=”Fiscaal attest” bgcolor=”#ffffff” textcolor=”” bordercolor=”#c1c1c1″ opacity=”60″] Alle kosten voor effectieve aanwezigheid in het kinderdagverblijf zijn fiscaal aftrekbaar met beperking tot €11,20 per opvangdag per kind. Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe ouders jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van kosten voor gereserveerde niet-aanwezige opvangdagen en extra kosten of bijkomende vergoedingen op het fiscaal attest.
[/toggle][toggle title=”Waarborg” bgcolor=”#ffffff” textcolor=”” bordercolor=”#c1c1c1″ opacity=”60″] De reservatie van een opvangplaats en de schriftelijke overeenkomst met het opvangplan zijn pas definitief na het betalen van de waarborg.
De waarborg bedraagt max €25,00 per gereserveerde opvangdag en min €10.00 per gereserveerde opvangdag voor ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager is dan €27 000,00.
Dat bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE84 1030 1836 1259 op naam van Hildegarde Hooft met als vermelding de naam van de ouders en de (vermoedelijke) startdatum.

Deze waarborg betekent voor de ouders zekerheid dat een opvangplaats voor hun kindje in ons kinderdagverblijf gereserveerd is. Voor ons is het een zekerheid dat het kindje opgevangen zal worden in ons kinderdagverblijf.
Deze waarborg wordt integraal terugbetaald bij het einde van het opvangcontract op voorwaarde dat:

 • er geen openstaande facturen meer zijn
 • het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst correct werden nageleefd.

Alle openstaande bedragen van facturen of schadevergoedingen wegens het niet naleven van het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst zullen in vermindering gebracht worden van de waarborg.
[/toggle]