Hoe verloopt de opvang?

Wenmomenten in onze kinderopvang

Aanpak

Het wennen gebeurt kort voor de startdatum. Het eerste wenmoment bestaat uit een half uurtje overleg met de ouder. Aansluitend blijft je kindje een tweetal uur bij ons.

Voordelen

 • Door de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen, zal het kind minder stress ervaren.
 • Het kind kan wennen aan een nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de begeleidsters,…
 • De vertrouwensrelatie tussen het kind, zijn ouders en de begeleidsters kan groeien.
 • Ouders en opvang kunnen praktische info uitwisselen over het dagschema en de gewoontes van het kind en over de werking van de opvang.
Hoe verloopt het brengen en ophalen?
 • Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.
 • Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of halen.
 • Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleidsters of leidinggevende.
 • Bij laattijdig afhalen krijg je een verwittiging. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij je vragen om een oplossing te zoeken, bv de grootouders die het kind op tijd ophalen.
 • De groepsopvang vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Je verwittigt op voorhand wanneer iemand anders je kind komt afhalen.
 • Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind, dan moet je dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende. Zij zal een aanpassing doen in de overeenkomst indien mogelijk.
Hoe vangen jullie onvoorziene omstandigheden op?
Wij vragen je om een formulier in te vullen met noodzakelijke gegevens om bij onvoorziene omstandigheden adequaat en passend te kunnen reageren.
Wat zijn de regelingen rond voeding?

Wij verwachten dat je kind thuis ontbijt of de eerste flesvoeding/borstvoeding heeft gehad. Kinderen die zelfstandig kunnen eten en voor 07U45 aankomen kunnen een ontbijt meebrengen.

Wij zorgen tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van jouw kind. De maaltijden zijn vers bereid. Het menu staat iedere dag vermeld op het infobord.

Wanneer je kind een dieetvoeding moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet, of wanneer je speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal de groepsopvang hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen.

Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten dien je zelf mee te brengen. Je bezorgt ons informatie over het product en de bereidingswijze.

De flesjes worden genaamtekend meegegeven. De juiste hoeveelheid poeder per flesje wordt in een verdeeldoosje meegegeven. Vanaf 17u30 bieden wij een boterhammetje aan. Dit is een tussendoortje en GEEN avondmaal.

 

Hoe zit het met kledij en verzorging?
 • Wij vragen om voldoende reservekledij mee te brengen en aan te passen aan de seizoenen.
 • Wij zorgen voor handdoeken, slabbetjes, slaapzakken en verzorgingsproducten, die hoef je dus niet mee te brengen.
 • Wanneer je kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft, breng je die wel mee.
 • De jassen, mutsen en sjaals dienen genaamtekend te worden. De groepsopvang is niet verantwoordelijk voor ongetekende kledij die zoek raakt.
 • Luiers dienen meegebracht te worden.
Wat als mijn kind een speciale slaaphouding nodig heeft?

Kind & Gezin raadt aan om een kindje jonger dan 1 jaar op de rug te laten slapen in functie van het voorkomen van wiegendood.

Indien de ouders er op staan om het kind op de buik te laten slapen, dient er een attest slaaphouding ingevuld te worden.

Wat als mijn kindje ziek is?

Zieke kinderen kunnen niet in de groepsopvang terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat je kind ’s ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.

Een kind dat niet te ziek is kan in de opvang terecht. Beoordeel zelf de algemene toestand van je kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang. Geef informatie over eventuele medicatie en verzorging en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen ook om niet onmiddellijke zichtbare problemen te signaleren bv. verhoogde lichaamstemperatuur.

Indien het voor de opvang of je kind niet haalbaar meer is om in de leefgroep te blijven, worden de ouders verwittigd en gevraagd om het kind vroeger te komen ophalen.

Er worden geen koortswerende middelen toegediend zonder de toestemming van de ouders.

Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen neemt de groepsopvang geen acuut zieke kinderen op:

 • Kinderen met een besmettelijke ziekte
 • Kinderen met een lichaamstemperatuur hoger dan 38,2°
Wat als mijn kindje medicatie nodig heeft?

De groepsopvang geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met medicatie behandeld worden. Door medicatie te geven kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen.

Wanneer je kind medicatie moet nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we om een doktersattest of attest apotheker met daarop:

 • Datum van het voorschrift
 • Naam van het kind
 • Naam van het medicament
 • Dosering van het medicament
 • Manier van toedienen
 • Tijdstip van toedienen
 • Duur van de behandeling

Wanneer je kind een behandeling met aerosol nodig heeft, vragen wij om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, geven wij de voorkeur aan droge aerosol met voorzetkamer.

Hoe gaan jullie om met persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens van de kinderen en gezinnen worden enkel gebruikt in het kader van kinderopvang. De gegevens kunnen ten allen tijde door de ouders worden ingekeken en gewijzigd.

De organisator van de groepsopvang verbindt zich er toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

’t Muizenleven heeft een website waarop er foto’s komen van activiteiten en de kinderen. Wanneer ouders niet wensen dat foto’s of ander beeldmateriaal van hun kindje op de website gepubliceerd worden kan dit worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

Hoe gaan jullie om met klachten?

Het team van het Muizenleven streeft naar een kwalitatieve en huiselijke opvang van uw kind. Dit kan enkel gebeuren in een open sfeer en goede verstandshouding tussen ouders en medewerkers.
Jullie kunnen met alle vragen, bemerkingen en problemen terecht bij de leidinggevende. In een gesprek kan namelijk al veel verduidelijkt worden en kan er samen gezocht worden naar een oplossing.

Je kan je klacht ook schriftelijk of per mail bezorgen aan de leidinggevende. Wij garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoort 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of 02 533 14 14.

Zijn jullie verzekerd?

De groepsopvang heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Verzekeringsmaatschappij:
Vileyn consult
Hoefijzer 56, 9880 Aalter
09 374 29 27
polisnummer: 03/66.318.483/01

Hebben jullie een kwaliteitslabel?

Het uitschrijven van een kwaliteitshandboek is een nieuwe maatregel dat bij de vergunning hoort. Hierin wordt het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in beschreven.
Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage in de groepsopvang.

Contact

Wingenestraat 25, 9880 Aalter
09 227 41 77
muisenco.vzw@gmail.com

}

Openingsuren

Ma-Vr: 07u00-18u30

volg ons op Facebook