Ervaringsgebieden

Het pedagogische raamwerk omschrijft vier ervaringsgebieden die essentieel zijn voor de uitbouw
van een leefomgeving die de algehele ontplooiing van kinderen beoogt:
• ‘Ik en de ander’, want kinderen ontwikkelen in de eerste jaren hun identiteit te midden van een
wereld met andere volwassenen en andere kinderen;
• ‘Lichaam en beweging’, want in de periode van de kinderopvang maakt het lichaam van kinderen
een fantastische ontwikkeling door;
• ‘Communicatie en expressie’, want in de periode van de kinderopvang leren kinderen zich verbaal en
non-verbaal uiten en leren ze zich creatief uit te drukken;
• ‘Verkennen van de wereld’, want in de periode van de kinderopvang leren kinderen de wereld fysiek
en verstandelijk kennen en begrijpen.