Logboek

We stellen graag ons “logboek” voor!

Het logboek sluit aan op de opvoedingsdoelen in het pedagogisch beleid.

Het geeft ons de mogelijkheid om bewuster te werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en om op het op deze manier te tonen aan de ouders.

Er is in elke leefgroep een logboek aanwezig. Op het einde van dit jaar evalueren we dit project.

Neem gerust een kijkje!