Speelnatuur voor de kleinsten

Onze tuin geeft een zinvolle invulling aan de ontwikkeling van de kinderen. De centrale doelstelling is de verhoging van de sociale cohesie en het tot rust komen. Het is een veilige ruimte om te genieten en te beleven. Tot het speelassortiment behoren een wilgenhut,...

Speelruimte

De wijze waarop wij de ruimte inrichten en de materialen die we daarvoor inzetten, spelen een belangrijke rol.Elke plek waar een kind is en elk ding waartoe het zich kan verhouden, kan de creativiteit stimuleren.Door het flexibel aanbod van spelmateriaal kan het kind...

Lichttafel

Met een lichttafel kunnen kinderen spelen met licht, donker, schaduw, vorm en kleur. Licht is een onderdeel van de natuur. Door met licht te spelen leren ze op hun eigen niveau al een stukje natuurkunde. Ze overleggen samen en kunnen samen verwonderen en geboeid zijn....

Gevoelens

 Bij kleine kinderen weet men soms niet hoe te beginnen praten over gevoelens. Zij kennen geen of bijna geen gesproken taal. Een kind moet kunnen praten over zijn twijfels, angsten,… want het kunnen delen van deze gevoelens zorgt ervoor dat het kind zich niet...

Verkleedhoek

Sinds kort hebben we een grote spiegel in de peutergroep ter aanvulling van de verkleedhoek. Kinderen beleven veel plezier aan verkleden. Door het inleven in een rol en de gevoelens van een ander ontwikkelen kinderen empathie en leren ze hun eigen gedrag sturen. Het...