In onze kinderopvang zorgen we voor voorleesmomenten. Het brengt zoveel voordelen met zich mee!

  • nieuwe woorden leren door ze te horen of beelden te zien
  • kinderen komen tot rust tijdens het leesmoment en het is samen genieten
  • prenten zetten kinderen aan tot dromen, het verrijkt hun fantasie
  • leren luisteren en zich concentreren
  • voorlezen op vaste momenten brengt structuur en zorgt voor voorspelbaarheid

Onze vaste boekmomenten bij de peuters:

Voor het middagmaal en na het vieruurtje zijn uitstekende momenten in onze dagstructuur.

Af en toe ook als ochtendritueel.

Sommige boekjes worden vergezeld van een knuffel uit hetzelfde thema. Het lokt meer interactie en betrokkenheid uit.