Een goed ingerichte speelhoek is van muizengroot belang.

Kiezen met wie, wat en voor hoelang je met iets speelt kan het gevoel van vrijheid en autonomie bevorderen.

Vanuit verschillende visies creëerden wij onze speelhoeken.

In de peutergroep zijn er volgende hoeken:

  • poppenhoek
  • constructiehoek
  • keukenhoek
  • leeshoek
  • sensomotorische hoek
  • klauterhoek