Ouderbetrokkenheid

Door het organiseren van ouderavonden maken we tijd om samen met de ouders te praten over verschillende onderwerpen. Ouders en het team leren elkaar anders kennen en komen dichter bij elkaar te staan. Op de ouderavond in januari 2020 geven wij meer uitleg over het hoe...