De wijze waarop wij de ruimte inrichten en de materialen die we daarvoor inzetten, spelen een belangrijke rol.
Elke plek waar een kind is en elk ding waartoe het zich kan verhouden, kan de creativiteit stimuleren.
Door het flexibel aanbod van spelmateriaal kan het kind zijn interesses en talenten ontwikkelen.