Sinds 9 juni is de kinderopvang naar code geel overgegaan.

Wat wilt dit zeggen?

  • Externe volwassenen mogen terug in de opvang komen tijdens de werking, mits het toepassen van de hygiënemaatregelen (afstand, mondmasker, handhygiëne, goede verluchting) en een zorgvuldig beleid rond het beperken van het aantal contacten met volwassenen in de opvang.
  • Concreet betekent dit dat ouders en opvoedingsverantwoordelijken opnieuw in de leefruimte mogen, met mondmasker. Dit betekent dat kind en ouder ook terug kunnen wennen in de leefruimte (met respect voor de veiligheidsmaatregelen). Indien het contact buiten kan, dan geniet dit nog steeds de voorkeur.
    Ook groepsactiviteiten (met ouders bijvoorbeeld) kunnen georganiseerd worden volgens de evenementenmatrix (met veiligheidsmaatregelen).
  • Poets- en klusjeshulp en leveranciers kunnen ook terug in de leefgroepen, maar dragen een mondmasker bij het betreden van de leefgroep en houden afstand van kinderen en kinderbegeleiders. Bij voorkeur komen zij nog steeds buiten de werkuren.
  • Individuele ondersteuning (zoals (pedagogisch) ondersteuners, stagebegeleiders, ondersteuners rond inclusie, assessoren of examinatoren en mentoren) kan bij voorkeur in de buitenruimte of een ruimte waar geen kinderen zijn, maar kan ook binnen (in de leefgroep).
    Ook Zorginspectie mag in de leefgroep mits mondmasker en afstand van de kinderen en kinderbegeleiders.

Wij gaan komende dagen opzoek naar een geschikte manier om de ouders van onze groepsopvang druppelsgewijs terug in de leefgroepen toe te laten.

“druppelsgewijs” omdat we willen voorzichtig blijven 🙂