Gevoelens

 Bij kleine kinderen weet men soms niet hoe te beginnen praten over gevoelens. Zij kennen geen of bijna geen gesproken taal. Een kind moet kunnen praten over zijn twijfels, angsten,… want het kunnen delen van deze gevoelens zorgt ervoor dat het kind zich niet...

Verkleedhoek

Sinds kort hebben we een grote spiegel in de peutergroep ter aanvulling van de verkleedhoek. Kinderen beleven veel plezier aan verkleden. Door het inleven in een rol en de gevoelens van een ander ontwikkelen kinderen empathie en leren ze hun eigen gedrag sturen. Het...